Butler XP

Nadajnik Butler XP tworzy wraz z pagerami alfanumerycznymi mobilny, nie wymagający okablowania system przywoływania obsługi. Po naciśnięciu przycisku na pager poszukiwanej osoby lub grupy osób zostaje wysłany komunikat informujący o lokalizacji przywołania.

Nadajnik Butler XP jest solidnie wykonany i wodoodporny, dzięki temu jest używany tak na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Może być używany wszędzie gdzie potrzebna jest sprawna komunikacja. Klienci używają celebrity sextapes ich do przywoływania obsługi. Osoby z obsługi mogą ich używać do przywoływania innych pracowników.


Korzyści

  • zwiększenie satysfakcji gości – szybsza i wygodniejsza obsługa
  • większa sprzedaż w krótszym czasie – obsługa większej ilości celebrity news osób w tym samym czasie
  • wzrost efektywności pracy pracowników – szybka komunikacja i łatwa lokalizacja klientów
  • obniżenie kosztów pracy – obsługujący nie muszą poszukiwać klientów, reagują na rzeczywiste wezwania
  • możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków - wykonany z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, wodoodporny
  • możliwość sprzedaży powierzchni reklamowej na urządzeniach


Charakterystyka produktu

Produkt ofero Celebrity Porn wany w różnej kolorystyce 

 
© Copyright by LSI Software SA
Powered by exis.e-Platforma | EXIS Interacitve