Bulldog

bulldog-lgIdealne rozwiązanie sygnalizujące próbę wyniesienia pagera lub coastera poza teren celebrity sex videos lokalu. Urządzenie umieszczone nad drzwiami wejściowymi monitoruje osoby wychodzące.
 

 

Charakterystyka urządzenia :

 
© Copyright by LSI Software SA
Powered by exis.e-Platforma | EXIS Interacitve